ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αναπτυξιακά και Επενδυτικά προγράμματα

Μελέτες βιωσιμότητας επιχειρήσεων

Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός

Αγοραπωλησίες ακινήτων και επιχειρήσεων

Συμβουλευτική Διαχείρισης Δανείων

Συμβουλευτική Διαχείρισης Κεφαλαίων

Συμβουλευτική επιχειρήσεων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣΗ Καινοτομία Α.Ε ιδρύθηκε εντός του έτους 2016, δραστηριοποιείται σε τομείς χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών, αναπτυξιακών προγραμμάτων και διαχείριση ακινήτων. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην Κέρκυρα, Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 64 και περιοχή Σολάρι.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

avatar
Nikos Manatos, LinkedIn Profile
CEO at Innovation K&M S.A Greece
avatar
George Kontosoros, LinkedIn Profile
Chairman at Innovation K&M S.A Greece

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣΗ Innovation K&M S.A βρίσκεται σε συνεργασία με Επενδυτικές Εταιρίες Ελλάδας και Εξωτερικού, όπως και σε συνεργασία με μεγάλο οίκο στο εξωτερικό σχετικά με πώληση και διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων.H Avetec είναι μια ακόμα από τις εταιρίες που συνεργαζόμαστε, η οποία πλαισιώνεται από ένα επιτελείο εξειδικευμένων συνεργατών που αποτελείται από έμπειρους Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους, Τοπογράφους, Εργοδηγούς και Τεχνικό προσωπικό.

Mε γνώμονα την εμπειρία σε συνδυασμό με τη συνεχή ενημέρωση, τεχνογνωσία είναι σε θέση ν’ ανταποκριθεί στις σχεδιαστικές απαιτήσεις και στις ιδιαιτερότητες κάθε μορφής κατασκευής έτσι ώστε να εγγυάται την πλήρη οργάνωση, διαχείριση, και χρονικό προγραμματισμό εκτέλεσης των έργων.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ;

Μπορούμε να προσφέρουμε πληροφορίες για επίλυση προβλημάτων, είτε βοήθεια για την οργάνωση και ορθή λειτουργία της επιχείρησής σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Top