ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Innovation S.A, με εξειδικευμένη ομάδα στελεχών που διαθέτουν πολυετή εμπειρία , μπορεί να καθοδηγήσει έγκυρα και αξιόπιστα και να υποστηρίξει τους πελάτες – επενδυτές σε όλα τα στάδια υλοποίησης του Επενδυτικού τους Σχεδίου.
Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, για επιχειρήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν:
  • Συλλογή απαραίτητων στοιχείων για τη συγκρότηση του επενδυτικού φακέλου
  • Επεξεργασία των στοιχείων και προετοιμασία του επενδυτικού σχεδίου
  • Οικονομική ανάλυση και βιωσιμότητα της επένδυσης
  • Ηλεκτρονική υποβολή του πλήρους φακέλου αίτησης υπαγωγής
  • Παροχή στοιχείων και πληροφοριών κατά την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου
  • Συλλογή και κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων για την ολοκλήρωση του επενδυτικού φακέλου
  • Διοικητική, οικονομική και τεχνική παρακολούθηση της υλοποίησης της επένδυσης
  • Υποβολή εκθέσεων και αιτημάτων, σύμφωνα με τους όρους της εγκριτικής απόφασης
  • Υλοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών που απαιτούνται προς τις αρχές ή και άλλες πηγές χρηματοδότησης
  • Παροχή συμβουλευτικών, φοροτεχνικών, λογιστικών υπηρεσιών
 
Αναλυτικές πληροφορίες για τις δράσεις του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, που αναμένονται θα βρείτε στα παρακάτω ενημερωτικά έντυπα:
 
Συμπληρώστε το Πληροφοριακό Δελτίο ΕΣΠΑ για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας.