ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Innovation S.A, με εξειδικευμένη ομάδα στελεχών που διαθέτουν πολυετή εμπειρία, μπορεί να καθοδηγήσει έγκυρα και αξιόπιστα και να υποστηρίξει τους πελάτες – επενδυτές σε όλα τα στάδια υλοποίησης του Επενδυτικού τους Σχεδίου.
Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, για επιχειρήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Υποβολή επενδυτικού φακέλου

 • Συλλογή απαραίτητων στοιχείων για τη συγκρότηση του επενδυτικού φακέλου
 • Επεξεργασία των στοιχείων και προετοιμασία του επενδυτικού σχεδίου
 • Οικονομική ανάλυση και βιωσιμότητα της επένδυσης
 • Ηλεκτρονική υποβολή του πλήρους φακέλου αίτησης υπαγωγής

Διαχείριση και παρακολούθηση επενδυτικού φακέλου

 • Παροχή στοιχείων και πληροφοριών κατά την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Συλλογή και κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων για την ολοκλήρωση του επενδυτικού φακέλου

Διαχείριση και παρακολούθηση επενδυτικού έργου

 •  Διοικητική, οικονομική και τεχνική παρακολούθηση της υλοποίησης της επένδυσης
 • Υποβολή εκθέσεων και αιτημάτων, σύμφωνα με τους όρους της εγκριτικής απόφασης
 • Υλοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών που απαιτούνται προς τις αρχές ή και άλλες πηγές χρηματοδότησης
 • Παροχή συμβουλευτικών, φοροτεχνικών, λογιστικών υπηρεσιών

Αναλυτικές πληροφορίες για τις δράσεις του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, που αναμένονται θα βρείτε στα παρακάτω ενημερωτικά έντυπα:

 1. Αναβάθμιση ΜΜΕ [ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ]
 2. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα [ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ]
 3. Ενίσχυση Απασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β’ κύκλος) [ΕΝΕΡΓΟ ΑΠΟ 5/7/17]
 4. Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων [ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ]
 5. Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση) [ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ]
 6. Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ [ΕΝΕΡΓΟ]

Συμπληρώστε το Πληροφοριακό Δελτίο ΕΣΠΑ για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Γιώργος Κοντοσώρος, email: kontosorosginnovationkmsacom
Νίκος Μανάτος, email: manatosninnovationkmsacom
Τηλεφωνική Επικοινωνία: 2661304150, 2661303846

Top