ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αναπτυξιακά και Επενδυτικά προγράμματα

Μελέτες βιωσιμότητας επιχειρήσεων

Για περισσότερες Πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας καλώντας στο 2661304150 ή στέλνοντας email στο contactinnovationkmsacom

Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός

Για περισσότερες Πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας καλώντας στο 2661304150 ή στέλνοντας email στο contactinnovationkmsacom

Αγοραπωλησίες ακινήτων και επιχειρήσεων

Για περισσότερες Πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας καλώντας στο 2661304150 ή στέλνοντας email στο contactinnovationkmsacom

Συμβουλευτική Διαχείρισης Δανείων

Για περισσότερες Πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας καλώντας στο 2661304150 ή στέλνοντας email στο contactinnovationkmsacom

Συμβουλευτική Διαχείρισης Κεφαλαίων

  • Wealth Management
  • Αμοιβαία κεφάλαια
  • Fund of Fund

Συμβουλευτική επιχειρήσεων

  • Ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης
  • Οργάνωση και ορθή λειτουργία της επιχείρησης
  • Πληροφορίες για την επίλυση προβλημάτων
  • Καθοδήγηση για τη λήψη σωστών αποφάσεων
  • Αξιοποίηση-ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων
  • Διοικητικός προσανατολισμός – αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού

Top