Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Συμβουλευτική Eπιχειρήσεων

  • Ανάλυση και Αξιολόγηση Κατάστασης Επιχειρήσεων

  • Οργάνωση και Ορθή λειτουργία Επιχειρήσεων

  • Πληροφορίες για την επίλυση προβλημάτων

  • Καθοδήγηση για τη λήψη σωστών αποφάσεων

  • Αξιοποίηση και Ανάπτυξη Εμπορικών Σχέσεων

  • Διοικητικός Προσανατολισμός & Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός

Σχεδιάζουμε την Στρατηγική σας Μέθοδο για την Βέλτιστη Λειτουργία και Ανάπτυξη της Επιχείρησης Σας.

Μελέτες βιωσιμότητας επιχειρήσεων

Τα Έμπειρα Στελέχη μας Αναλαμβάνουν τα Σχέδια Μελέτης Βιωσιμότητας σας δημιουργώντας Ευοίωνες Προοπτικές για Ομαλή και Απρόσκοπτη Λειτουργία της Επιχείρησής Σας.

Για περισσότερες Πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας καλώντας στο 2661304150 ή στέλνοντας email στο infoinnovationkmsacom.