Εταιρικοί Συνεργάτες

Η Καινοτομία Α.Ε συνεργάζεται αδιαλείπτως με εταιρείες επενδύσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και με συγκεκριμένες διεθνείς εταιρείες στον τομέα Διαχείρισης Επενδύσεων & Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

H Avetec πλαισιώνεται από ένα επιτελείο εξειδικευμένων συνεργατών που αποτελείται από έμπειρους Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους, Τοπογράφους, Εργοδηγούς και Τεχνικό προσωπικό.

Mε γνώμονα την εμπειρία σε συνδυασμό με τη συνεχή ενημέρωση και τεχνογνωσία, είναι σε θέση ν’ ανταποκριθεί στις σχεδιαστικές απαιτήσεις και στις ιδιαιτερότητες κάθε μορφής κατασκευής έτσι ώστε να εγγυάται την πλήρη οργάνωση, διαχείριση, και χρονικό προγραμματισμό εκτέλεσης των έργων.

Ιδρύθηκε το 1951 στο Παρίσι, η FIABCI είναι μια παγκόσμια οργάνωση δικτύωσης επιχειρήσεων για όλους τους επαγγελματίες που σχετίζονται με τη βιομηχανία του RealEstate.

Η FIABCI προσφέρει πρόσβαση και ευκαιρίες για επαγγελματίες στον τομέα των ακινήτων που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώση, να μοιραστούν πληροφορίες και να διεξάγουν διεθνείς συναλλαγές μεταξύ τους.